About Us

HORIZON Real Estate е компания която предлага на клиентите богатия си практически опит, както и професионален тренинг на своите брокери . Посредничеството при покупко – продажба на имот е основната ни услуга в портфолиото ни. Води ни разбирането, че сделките с недвижими имоти са обвързани с много емоции, притеснения и колебания и са в основата на безброй човешки съдби. Клиентите ни искат да чувстват сигурност, увереност и подкрепа, затова сме си поставили за цел да предоставяме една от най-висококачествените консултантски услуги на пазара. Ние не сме от агресивните компании, които се стремят към бързо разрастване, без оглед на качеството на услугата, нашата мисия е да осигуряваме сигурни, навременни и обмислени трансакции за своите клиенти.
Какво можете да очаквате от своя брокер в процеса по Покупко – Продажба на Вашия имот?
Първоначална консултация относно бъдещата покупко – продажба на Вашия имот;
Първоначален оглед на предлагания имот;
Разясняване на процеса по покупко – продажба и уточняване на работата, която предстои;
Първична проверка на предоставената документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи;
Маркетинг и реклама на Вашия имот / касаещ продажба /.
Търсене на потенциален купувач и предлагане на Вашия имот на клиенти, заявили подобно търсене;
Посрещане на запитвания от потенциални купувачи;
Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот (*съществува възможност за предоставяне на достъп до имота и ние поемеме изцяло процеса на провеждане на огледи);
Координация на преговорите с купувачи, заявили сериозен интерес, организиране на депозити за Вашия имот;
Водене на преговори, договаряне на най изгодните за клиента условия по сделката;
Изготвяне на предварителен договор;
Подготвяне на документация за нотариално изповядване на сделка.
Координация на нотариалното изповядване на сделката и присъствие на сделката на Вашия брокер;
Съдействие относно предаване владението на имота.
Какво можете да очаквате от своя брокер в процеса по Отдаване под наем на Вашия имот?
Първоначална консултация относно бъдещото отдаване под наем на Вашия имот;
Първоначален оглед на предлагания имот и удостоверяване на собствеността;
Проучване на пазарни аналози и препоръка за офертна цена;
Разясняване на процеса по отдаване и уточняване на работата, която предстои;
Маркетинг и реклама на Вашия имот;
Търсене на потенциален наемател и предлагане на Вашия имот на клиенти, заявили подобно търсене;
Посрещане на запитвания от потенциални наематели;
Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот (*съществува възможност за предоставяне на достъп до имота и ние поемеме изцяло процеса на провеждане на огледи);
Координация на преговорите с наематели, заявили сериозен интерес;
Водене на преговори, договаряне на условия по договора;
Изготвяне на договор за наем.
Държим да разберем какво точно желаете, за да не ви губим време с излишни срещи и огледи. Искаме да намерим „ златното сечение „ за да направите сделка на най-добрата цена, затова планираме заедно действията си.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Сравни обяви

Сравни